Scuola dei Tiraoro e Battioro           Retour plan général
Architecte : Gian Giacomo Gaspari

Index des monuments                                        Retour plan Grand Canal


Jas